soundscape

akoestisch decor

Stilte is de mooiste klank - daarna komt de stem. Dat is het motto van het Vlaams Radiokoor. Vanuit de stilte voor het concert en tussen de werken, borrelen soundscapes op die rust en reflectie brengen. Stef Van Alsenoy maakte hiervoor speciale opnames met het Vlaams Radiokoor: “Ik nam de vier stemgroepen eerst apart op. Die lagen zijn dan bewerkt, vertraagd en opnieuw samengesteld tot een continue, evoluerende surround soundscape die heel duidelijk de klankkleur van het koor draagt. Het is een trage klankwolk die achterblijft lang nadat de muziek is weggeëbd. De soundscape is dus niet bedoeld als een nieuw muziekstuk, wel als een akoestisch decor dat naadloos aansluit bij de werken die het koor zingt.”

“De soundscape is niet bedoeld als een nieuw muziekstuk, wel als een akoestisch decor dat naadloos aansluit bij de werken die het koor zingt.”
- stef van alsenoy