REVELATIONS is de derde cd die voortkomt uit de vruchtbare samenwerking tussen componist Wim Henderickx en HERMESensemble. Voor dit nieuwe album werden de handen ineengeslagen met het Vlaams Radiokoor, sopraan Lore Binon en Muziektheater Transparant. Sonoloog Jorrit Tamminga verzorgde de versmelting van de akoestische klanken met een elektronisch geluidstapijt. Met Henderickx zelf op percussie, brengt de compositie een universele boodschap van liefde, verbinding en verdraagzaamheid, geïnspireerd op mystieke visioenen en geschriften.

REVELATIONS komt uit op Antarctica Records en is op 11 maart 2021 te zien in de online concertzaal deSingel OnLive.

Ontdek het nieuwe album nu op jouw favoriete online streaming platform!

“de eeuwige liefde is onbegrensd”
- wim henderickx, componist

Een ontmoeting tussen oud en nieuw, tussen Oost en West, tussen verzet en aanvaarding, tussen liefde en lijden. Met REVELATIONS componeerde Wim Henderickx tijdloze en meeslepende muziek voor het gelijknamig muziektheaterwerk van regisseur Wouter Van Looy, gebaseerd op de visioenen van de middeleeuwse mystica Hadewijch van Antwerpen en geschriften van de Perzische soefi-dichter Rumi.

Solosopraan Lore Binon vertolkt de hypnotiserende sirenenzang en zet die af tegen de kristallen engelenstemmen van het Vlaams Radiokoor. Wim Henderickx begeleidt zelf op percussie, met de solisten van HERMESensemble, Marc Tooten op altviool en Karin de Fleyt op fluit. Het elektronische klanktapijt is van Jorrit Tamminga.

Componist Wim Henderickx en de musici van het Antwerpse collectief voor hedendaagse muziek HERMESensemble begonnen in 2006 samen aan een intense muzikale verkenningstocht die aanleiding was voor verschillende nieuwe composities. Eerder verschenen de albums Disappearing in Light (2008) en Triptych (2014). Het nieuwe album REVELATIONS komt in februari 2021 uit bij Antarctica Records en wordt op 11 maart uitgezonden als concert op deSingel OnLive, de online concertzaal van DeSingel.

Ontdek REVELATIONS op jouw favoriete online streaming platform of koop een fysiek exemplaar op Challenge Records (AR 025).

een productie van Vlaams Radiokoor, HERMESensemble, Muziektheater Transparant en Antarctica Records

Hadewijch van Antwerpen & Rumi

REVELATIONS kwam tot stand in 2017 als score voor een multimediaal muziektheaterwerk van regisseur Wouter Van Looy en Muziektheater Transparant. Het vertrekpunt werd gevormd door de indrukwekkende visioenen en openbaringen van de dertiende-eeuwse schrijfster en mystica Hadewijch van Antwerpen. Haar visioenen hadden geen profetische inhoud, maar vormden een indrukwekkend verslag van een persoonlijk ontwikkelingsproces naar inzicht, liefde en versmelting met God. Haar bijzonder sensuele beschrijvingen van innerlijke toestanden en processen hadden vaak een bijna erotisch karakter.

De mystieke geschriften van de Perzische soefi-dichter Rumi, daterend uit dezelfde periode, vertonen verrassend veel overeenkomsten met het werk van Hadewijch en behoren vandaag nog tot de meest gelezen islamitische poëzie. REVELATIONS blijft ver van een illustratieve uitbeelding, maar vertaalt de visioenen van Hadewijch en Rumi naar hedendaagse utopieën. Wat fluisteren de innerlijke stemmen en beelden van een vrouw, alleen op scène, ons vandaag in? En in dienst van welke utopie?

De laatste jaren heeft Henderickx zich meer toegelegd op het componeren voor vocaal ensemble en koor, waarbij de middeleeuwse organum stijl een rijke bron van inspiratie vormt. De fascinatie van Henderickx voor toondichters uit de school van Notre-Dame van Parijs, zoals Leoninus en Perotinus, weerklinkt in zijn schrijfstijl voor stemmen. Ook REVELATIONS baadt in een laatmiddeleeuws harmonisch referentiekader.

De basiselementen van het muziektheaterwerk worden gevormd door een Missa Brevis voor solosopraan, vijfstemmig vrouwenkoor, instrumentaal trio en electronics. De mis is het resultaat van een zoektocht naar een harmonieuze versmelting van akoestische klanken met het elektronische geluidstapijt, dat werd ontwikkeld met Jorrit Tamminga. Naast de misbewegingen leverden citaten van Hadewych de inspiratie voor elk deel van REVELATIONS, en deze frasen vormen dan ook sleutels tot een beter begrip van het werk.

Info concert