update 25.04.2020

Vlaams Radiokoor schrapt de concerten tot eind van het seizoen.

_____

De recente beslissingen met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor om de repetities en concerten tot het einde van dit seizoen te schrappen.

De recente beslissingen met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor om de repetities en concerten gepland voor de volgende weken op te schorten (UPDATE 25.04.2020 tot einde seizoen). Orkest en koor zouden na het concert van vanavond (opening Klarafestival) starten met de voorbereidingen voor een uitgebreide tournee door Duitsland, met verwante concerten in eigen land. In de huidige situatie kan de veiligheid van iedereen betrokken bij deze concerten en tournee niet gewaarborgd worden.

“Door de recente gebeurtenissen die volkomen buiten onze wil en controle vallen, ziet Brussels Philharmonic zich genoodzaakt de consequenties te erkennen van de schade die het Covid-19 virus over de ganse wereld aanricht.” zegt Gunther Broucke, intendant.

“Deze epidemie, die intussen officieel als pandemie gedefinieerd wordt, is de oorzaak van de noodzakelijke opschorting van al onze activiteiten, met onmiddellijke ingang en voorlopig tot en met 9 april.”

De gezondheid van de musici, de medewerkers (zowel de eigen als die bij de verschillende partners en concertzalen) en het publiek heeft absolute prioriteit. In deze situatie van overmacht kunnen we niet anders dan onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen, wat betekent gevolg geven aan de oproep om solidair te zijn en ons gedrag nu aan te passen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Baron Hugo Vandamme, voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Philharmonic:
“Het is onze taak niet enkel de gezondheid en het welzijn van onze musici en andere personeelsleden te waarborgen, wat bij verdere activiteiten niet mogelijk is, maar tevens om burgerzin te tonen en ons te gedragen naar de geest van de instructies die lokale en bovenlokale overheden in binnen- en buitenland op dit moment uitvaardigen en constant bijsturen/verstrengen.”

Alle getroffen tickethouders van de betrokken concerten worden eerstdaags gecontacteerd door de respectievelijke organisator. We blijven je via deze website op de hoogte houden.

UPDATE: Terugbetaling tickets Flagey
> Kocht u uw tickets online, via de website van Flagey? Dan zal uw aankoop automatisch worden terugbetaald in de komende dagen.
> Kocht u uw tickets via de Flagey ticketshop of de Flagey callcenter? Geef Flagey dan uw rekeningnummer en ticketgegevens (bestelnummer en/of datum en naam van het evenement) door via ticket@flagey.be. Flagey zorgt er voor dat u zo snel als mogelijk wordt terugbetaald.
> Als u hierover nog vragen heeft, kan u Flagey bereiken via ticket@flagey.be of via social media.

Vragen? Bel ons op +32 2 627 11 60 of stuur een mail naar info@vlaamsradiokoor.be.