Henderickx inspireerde zich op de visioenen van Hadewijch, waarin de 13e eeuwse dichteres haar haast extatische liefdesrelatie tot de goddelijke Ander beschrijft. Maar door de aanslagen van 22 maart 2016 wil Henderickx met Revelations hoop, liefde en warmte meegeven aan het publiek.

“Ik probeer voor Revelations niet-dramatische muziek te schrijven die het publiek hopelijk innerlijke rust brengt.”
- wim henderickx, componist

In Revelations gaat componist Wim Henderickx de zoektocht naar het metafysische aan, dat wat ons allen overstijgt maar ons universeel, als mens op aarde doet zoeken naar een zingeving van ons bestaan. Zelf noemt Wim zich een religieus persoon, maar ook hier weer op zijn typische rusteloze, onderzoekende manier die hem inspireert, eerder dan verlamt. “Ik onderga nu als kunstenaar en als mens een versmelting van het Westen en het Oosten. Zowel op religieus als op muzikaal vlak. ‘The more you go East the more you’re heading West’. Na dertig jaar zoeken, kom ik weer thuis maar met een hele andere achtergrond. Ik heb gereisd in mijn leven, naar het Oosten en naar Afrika. Maar reizen betekent voor mij niet enkel me fysiek verplaatsen. Reizen kan je ook door hier mensen te ontmoeten met een andere achtergrond. Dat verrijkt mijn leven en mijn werk. Alle religies boeien mij. Ik vind het een prachtig gegeven zolang het maar over de liefde gaat.”

Het is vanuit die gedachte dat we Revelations moeten begrijpen. Henderickx inspireerde zich op de visioenen van Hadewijch, waarin de 13e eeuwse dichteres haar haast extatische liefdesrelatie tot de goddelijke Ander beschrijft. Maar door de aanslagen van 22 maart 2016, en helaas ook alle andere in de wereld, wil Henderickx met zijn compositie hoop, liefde en warmte meegeven aan het publiek.

“Ik zou het de zoektocht naar het summum van de liefde willen noemen. Daarom wil ik het ook loskoppelen van één religie. Ik ben muziek aan het componeren die zoekt naar een vorm van consonantie of harmonie. Ik mijd geen wrange, dissonante klanken maar ook die tonen moeten passen in een harmonieus geheel. Ik probeer voor Revelations niet-dramatische muziek te schrijven die het publiek hopelijk innerlijke rust brengt. Muziek die een verhaal suggereert. Eerder een sfeer, die openheid geeft en ook een zekere traagheid heeft. Ik probeer de tijd op te lossen in de ruimte zodat je ook letterlijk de tijd krijgt om de muziek te ondergaan. Ik inspireerde mij op Middeleeuwse en vroegrenaissance muziek, vermengd met muziek uit het Midden-Oosten. We mogen niet vergeten dat de oorspronkelijke Gregoriaanse muziek sterk beïnvloed was door de Joodse synagogische gezangen en door muziek uit het Midden-Oosten. Het personage Hadewijch is een inspiratiebron maar het zou evengoed Mohamed El Bachiri kunnen geweest zijn die zijn vrouw in het metrostation van Maalbeek verloor. Na deze tragische gebeurtenis predikt hij de ‘jihad van liefde’, waarin hij mensen hoop geeft en vecht voor een religie zonder haat. Voor hem staat humanisme boven religie. Als ik die positieve boodschap met Revelations kan overbrengen, dan zou ik heel gelukkig zijn.”

Revelations wordt vertolkt door één soliste, sopraan Lore Binon en tien zangeressen van het Vlaams Radiokoor, die als het ware de ziel vertolken van de soliste en haar verhaal becommentariëren. Daarnaast spelen twee leden van het HERMESensemble, Karin De Fleyt op diverse fluiten en Marc Tooten op altviool en viola d’amore. Wim zelf bespeelt als percussionist instrumenten uit het Midden-Oosten.

Info concert