De VVBB bekroont in de 20ste editie het innovatieve parcours van Gunther Broucke, intendenant van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor, en prijst zijn strategisch inzicht, politiek overleg, innovatie, netwerking en management talent.

Gunther Broucke, intendant van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor, is verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2016.

Voor de 20ste keer selecteerde de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), die bestuurskundige academici met topambtenaren verenigt, twee excellente overheidsmanagers. Daarmee wil de VVBB aan het grote publiek tonen dat in de publieke sector sterke mensen werken die in staat zijn om, in soms complexe omstandigheden, innovatieve en relevante veranderingen te realiseren.

Gunther Broucke werd verkozen tot overheidsmanager van het jaar vanwege het boeiende, moeilijke maar ook innovatieve parcours dat hij de voorbije 10 jaar aflegde met Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor.

““De VVBB waardeert de innovatieve paden die Gunther Broucke heeft durven bewandelen. Hij heeft het voormalige BRT–orkest en koor, samen 125 mensen, omgevormd tot de krachtige ensembles die ze vandaag zijn en opgetild tot het niveau van waardering die ze in eigen land en internationaal krijgen.”
- vvbb

Sterk parcours

Gunther Broucke is er vanaf 2003 als intendant in geslaagd om de medewerkers van orkest en koor, die begin jaren 2000 voor een erg onzekere toekomst stonden, opnieuw geloof in eigen kunnen te geven – en dit in een samenspel met de raad van bestuur, de wisselende politiek verantwoordelijke ministers, zijn directe medewerkers en de ruimere personeelsgroep. In een organisatie die steunt op uiterst gedreven en hooggeschoolde medewerkers, met bovendien 18 verschillende nationaliteiten, is het realiseren van dergelijke veranderingsprocessen extra moeilijk: dat maakt de verdiensten van Gunther Broucke des te groter.

Innovatie

Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor hebben een eigenzinnig programmatie, die inzet op hedendaagse klassieke muziek. In 2015 werd het ‘Centre for Future Orchestral Repertoire’ opgericht: een internationaal platform en database voor 21ste eeuwse symfonische muziek, dat op zoek gaat naar het repertoire van de toekomst. Dat leidde in 2015 onder andere tot de opname van nieuwe symfonische muziek voor het iconische label Deutsche Grammophon.

Daarnaast zocht en vond Broucke samenwerkingen met het bedrijfsleven, die hij uitbouwde in diverse commerciële projecten, waaronder een succesvolle stichting voor strijkinstrumenten. In 2013 werd in samenwerking met de bank Puilaetco Dewaay de Stichting Brussels Philharmonic opgericht: waardevolle strijkinstrumenten worden aangekocht door externe investeerders, en bespeeld door musici van het orkest.

Ook op artistiek vlak ontwikkelde Gunther Broucke een succesvolle strategie om de organisatie open te trekken naar nieuwe vormen van samenwerking. Zo specialiseerde Brussels Philharmonic zich onder meer in filmmuziek, en is het naast huisorkest van Film Fest Gent ook een veelgevraagde partner voor internationale soundtrack opnames. In 2012 werd een spin–off gecreëerd, die zich toelegt op commerciële opnames van film- en televisiescores en gamemuziek. Opnieuw een versterking van de vzw en het aanboren van nieuwe kansen voor de musici.

“Gunther Broucke heeft grenzen verlegd tussen werelden (publiek en privaat), tussen sectoren, tussen gemeenschappen en wellicht nog het meest bij de eigen medewerkers. Daardoor is het vertrouwen in en de trots over de eigen organisatie gegroeid.”
- vvbb

Het is de combinatie van strategisch inzicht, volgehouden uitwerking in overleg met de politieke verantwoordelijken, durf, innovatie in de samenwerking en netwerking, en het management van het talent van mensen, die de VVBB overtuigd hebben om Gunther Broucke de prijs van overheidsmanager van het jaar 2016 toe te kennen.

Mark Suykens, afscheidnemend algemeen directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, krijgt de prijs voor de carrière in de publieke sector. De VVBB plaatst publieke managers die het verschil kunnen maken voor het voetlicht en gaat daarmee in tegen allerlei vooroordelen en stereotiepen die over de publieke sector bestaan.