De Algemene Vergadering van vzw Brussels Philharmonic heeft, op voorstel van de Vlaamse Regering, dr. Johan Swinnen aangesteld als nieuwe voorzitter.

Dr. Swinnen heeft een academisch profiel, is werkzaam als beëdigd kunstexpert en is een ervaren cultureel bestuurder (eerder bij o.a. KVS, deBuren, Muntpunt, VAF). Hij volgt baron Hugo Vandamme op, die voorzitter was sinds 1998.

“Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor hebben een genereuze rol te spelen, om zo het verschil te maken in Brusselse, Vlaamse en Europese context - en daar wil ik graag mijn schouders onder zetten.”
- dr. johan swinnen

30 november 2021 – De Algemene Vergadering van vzw Brussels Philharmonic heeft, op voorstel van de Vlaamse Regering, dr. Johan Swinnen aangesteld als nieuwe voorzitter.

Dr. Swinnen volgt vanaf 1 december uittredend voorzitter baron Hugo Vandamme op, die al sinds de verzelfstandiging van de vzw in 1998 de organisatie mee aanstuurde. Baron Vandamme kan vandaag terugkijken op een indrukwekkend parcours van 23 jaar, waarin hij beide ensembles hielp uit te groeien tot gewaardeerde spelers in het nationale en internationale kunstenlandschap.

“In 1998 hebben we, samen met enkele gemotiveerde bestuurders, het koor en orkest kunnen redden en hun voortbestaan veilig gesteld. In de voorbije 23 jaar lieten we, samen met Gunther Broucke, beide ensembles uitgroeien tot het huidige internationaal niveau. Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor zullen voor altijd een belangrijke plaats in mijn hart blijven behouden.”
- baron hugo vandamme

Dr. Johan Swinnen wil als kersvers voorzitter de eerder uitgezette koers van de vzw aanhouden, en daarbij de focus verdiepen op wat heel duidelijk het DNA van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor is: de grote aandacht en passie voor innovatie in een hoogkwalitatieve omgeving.

“Het is met grote fierheid dat ik het voorzitterschap aanvaard heb van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor. Ik dank mijn voorganger, baron Hugo Vandamme, dat hij erin slaagde om een sterke groei in de internationale uitstraling te realiseren. Daarop wil ik als nieuwe voorzitter - in de rol van bruggenbouwer met empathie en met open geest - samen met het team van bestuurders verder bouwen, maar ook nieuwe accenten leggen. Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor moeten als durver en als lerende organisatie op een ondernemende manier stappen zetten, gestimuleerd worden om verder out of the box te denken en permanent en duurzaam hun opdrachten nieuwe impulsen te geven, steeds met nadruk op beleving voor het publiek.”
- dr. johan swinnen

Daarnaast zal dr. Johan Swinnen zijn voorzitterschap ook gebruiken om de vele partnerships van de organisatie met diverse culturele, sociale en economische actoren te versterken en te verbreden. Tot slot zal hij de uitdaging rond de infrastructuur voor beide ensembles mee aanpakken.

“De aanwezigheid van orkest en koor onder één dak in het iconische Flageygebouw ervaar ik als een belangrijke sterkte, ik zie het als een kosmopolitische ontmoetingsplek in Brussel met oog voor diversiteit in alle vormen. Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor hebben alles in huis om gemeenschapsvormend en maatschappelijk relevant te zijn, zo belangrijk in onze tijdsgeest. Ik opteer om de komende jaren innovatief te focussen op prikkelende ideeën en intense emoties, anders en excentriek met het oog voor culturele industrie.”
- dr. johan swinnen

Gunther Broucke, intendant van de vzw Brussels Philharmonic, kijkt uit naar de nieuwe samenwerking: met baron Hugo Vandamme vormde Broucke bijna 2 decennia lang een hechte tandem, met vele uitzonderlijke realisaties. Vandaag kijkt hij vol vertrouwen uit naar de aanstelling van dr. Johan Swinnen, die met zijn nieuwe en verfrissende inbreng de toekomst van de ensembles mee zal vormgeven.

“Zonder de tomeloze inzet van Hugo stonden beide ensembles vandaag niet waar ze nu staan. Hem bedanken voor wat hij mee hielp te realiseren is haast onbegonnen werk! Dat de fakkel wordt overgenomen door dr. Johan Swinnen doet me bijzonder veel genoegen: Johan heeft niet alleen een brede ervaring in de academische wereld én in de cultuursector, maar ook in het cultureel ondernemerschap, een belangrijk aandachtspunt bij Brussels Philharmonic. Ik kijk ernaar uit het innovatieve toekomsttraject van beide ensembles samen met hem te realiseren.”
- gunther broucke, intendant brussels philharmonic & vlaams radiokoor
over dr. Johan Swinnen

Dr. Johan Swinnen (°1954), emeritus hoogleraar beeldcultuur, verbonden aan tal van universiteiten en instituten (o.a. Sorbonne-Paris III, VUB, ULL) oprichter van het HISK ook, en nog steeds gastprofessor is ook auteur van een literair en essayistisch oeuvre dat hem in binnen- en buitenland bekend maakt. Reeds als kind was hij gefascineerd door kunst, muziek en fotografie. Het werd ook de hoofdmoot van zijn academische carrière.

Maar zijn leven wordt ook beheerst door de brand in de Brusselse Innovation op 22 mei 1967, een donkere pagina in de Belgische geschiedenis. Hij schreef er een roman Happening (Uitg. Willems, 2021) over die niemand onberoerd laat en volgend jaar verfilmd wordt door regisseur Jan Verheyen. Hij is ook voorzitter van het bestuursorgaan van Toneelhuis en bestuurder van o.a. De Warande, ATV en KUMESA, alsook expert bij het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Hij woont en werkt in Antwerpen.

www.johan-swinnen.be