Het UNHCR verleent zijn medewerking op 15 december, naar aanleiding van Jeroen D’Hoes liedcyclus Songs for the Crossing op 6 gedichten van Stefan Hertmans.

Het UNHCR (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) is een leidinggevende organisatie die internationaal optreedt ter bescherming van de rechten en het welzijn van vluchtelingen.

Sinds de oprichting in 1950 door de VN is het UNHCR al in staat geweest om miljoenen vluchtelingen, terugkeerders, ontheemden en staatlozen te helpen. Momenteel worden er zowat 6.650 medewerkers van UNHCR ingezet in meer dan 110 landen. De acties van het UNHCR werden in 1954 en 1981 concreet beloond met de Nobelprijs voor de Vrede.

Het UNHCR verleent zijn medewerking op 15 december naar aanleiding van Jeroen D’Hoes liedcyclus Songs for the Crossing op 6 gedichten van Stefan Hertmans. Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor duiken in deze liederen die de oversteek van de IJzer tijdens de 1ste Wereldoorlog behandelen. Flagey is als cultureel centrum niet enkel een thuishaven voor muziek maar acht het als iconisch gebouw ook belangrijk om dergelijke problematieken aan te kaarten. Het UNHCR stelt aan de binnen- en buitenkant van het gebouw projecties en foto’s tentoon die een idee schetsen van de omstandigheden waarin vluchtelingen zich bevinden. Daarbovenop stellen ze een waarheidsgetrouwe vluchtelingentent op: dit alles is bedoeld om aandacht te vestigen op het belang van fundamentele waarden zoals tolerantie en solidariteit. Deze boodschap is niet enkel gericht naar het publiek, maar naar alle passanten en omgevende residenties – het is een universele problematiek voor een universele doelgroep. Iedereen is welkom om voor, tijdens en na het concert een bezoek te brengen aan deze installaties en aan de informatiestanden bemand door leden van het UNHCR zelf.