concert geannuleerd

De recente evoluties en beslissingen van de overheden met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Brussels Philharmonic & Vlaams Radiokoor om alle activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten tot en met 9 april.

De gezondheid van iedereen betrokken bij onze concerten heeft absolute prioriteit.

Alle getroffen tickethouders van de betrokken concerten worden eerstdaags gecontacteerd door de respectievelijke organisator. Hier vind je meer info.

Programma

UPDATE: Terugbetaling tickets Flagey

Kocht u uw tickets online, via de website van Flagey?
Dan zal uw aankoop automatisch worden terugbetaald in de komende dagen.
Kocht u uw tickets via de Flagey ticketshop of de Flagey callcenter?
Geef Flagey dan tegen ten laatste 31 maart uw rekeningnummer en ticketgegevens (bestelnummer en/of datum en naam van het evenement) door via ticket@flagey.be. Flagey zorgt er voor dat u zo snel als mogelijk wordt terugbetaald.
Heeft u hierover nog vragen?
Dan kan u Flagey bereiken via ticket@flagey.be of via social media.

praktisch