Het Banket creëert voor de voorstelling Opbrouck & Brahms een hertaalde en meer universele tekst, die het geloof overstijgt en de mens nog meer op de voorgrond plaatst. Een nog menselijker requiem.

In de originele tekst van het requiem lezen we over transformaties: graan wordt oogst, bladeren verdorren en worden aarde, de mens verlaat zijn aardse lichaam en gaat op in een hiernamaals,...

Het Banket gaat verder op dit hoofdthema, maar herschrijft de originele tekst. De nieuwe tekstbewerking neemt heel wat motieven over uit het Bijbelse origineel, maar zet die in een ruimer perspectief, zodat een heel breed publiek zich hierin kan herkennen.

“Bij de vertaling zijn we trouw geweest aan ritme, metrum en muzikaliteit van het origineel en het uitgangspunt van Brahms. De streng-religieuze en moraliserende fragmenten vervingen we door meer poëtische, zachtere gedachten. Zo blijft de aard van het werk van Brahms intact, maar wordt het geheel toegankelijk voor eenieder. In deze nieuwe versie is ruimte voor ieders gevoel.”
- het banket

De nieuwe tekstbewerking neemt heel wat motieven over uit het Bijbelse origineel, maar zet die in een ruimer perspectief, zodat een heel breed publiek zich hierin kan herkennen.

In de tekeningen van Wim Opbrouck zien we voorwerpen en mensen oplichten uit de donkerte: wondermooie beelden van alledaagse voorwerpen en mensen, in surreële combinaties en vormen. Teder en kwetsbaar op papier gezet, live gefilmd. Het zijn picturale gedichten die ontstaan voor het oog van het publiek. Objecten die transformeren tot andere objecten, mensen die stilletjes dansen, ogen die sluiten en oren die groeien, vallende wolken, vliegende eilanden. Flarden van de gezongen tekst worden geschreven in beeld, tot ze verkruimelen en vervormen tot een berg lijntjes en puntjes die verdwijnt aan de horizon.

Wim Opbrouck speelt een zoekende mens, een Elckerlyck, een mens met pijn en verlangen, op zoek naar troost en inzicht. Hij tekent zich een weg door de duisternis, tot hij wordt meegenomen op de hemelse noten van Brahms en Schumann. Beeld, tekst en muziek lopen steeds meer door elkaar.

De lichte melancholie van de instrumentale ‘Kinderszenen’ van Schumann wordt overspoeld door het grote verdriet dat eenieder overvalt die een dierbare verliest. Gaandeweg maakt de zwaarte plaats voor een meer filosofisch beschouwen. We zoomen uit en zien ons eigen leven en lijden in ruimer perspectief. Dan komt er ook ruimte voor lichtheid.

In de originele tekst van het requiem lezen we over de transformatie die alles en iedereen ondergaat in dit leven (en na dit leven). Graan wordt oogst, bladeren verdorren en worden aarde, de mens gaat op in een hiernamaals,… Wij gaan met deze nieuwe uitvoering verder op dit hoofdthema. We trekken het publiek mee in een filosofisch-artistiek universum waarin alles transformeert. Een regenbui kan een gieter worden, een man verdwijnt misschien in een koffiekopje, een boom zou armen en benen kunnen krijgen, kortom: alles transformeert, op aarde zoals in onze verbeelding. De fantasie biedt troost, muziek is zalf voor de ziel, de universele zoekende mens is als een vriend.

Bij de hertaling zijn we trouw geweest aan ritme, metrum, muzikaliteit en inhoud van het origineel. De streng-religieuze en moraliserende fragmenten vervingen we door meer filosofische, zachtere gedachten. Zo blijft de aard van het werk van Brahms intact, maar wordt het geheel toegankelijk voor eenieder. In deze nieuwe versie is ruimte voor ieders gevoel.

De nieuwe tekst gaf ons ook de kans om het werk inhoudelijk te verbinden aan de beelden van Wim. Zo ontstaat er een dialoog tussen de speler en de muziek. Deze verbinding is niet anecdotisch, eerder filosofisch, maar wel expliciet.

De teksten en de projecties weerspiegelen elkaar. Ze tonen beelden vol fantasierijke abstractie en vrije associatie. Ze bieden ruimte voor ieders verdriet, voor ieders persoonlijke interpretatie. Ze vertellen het verhaal van de zoekende mens, die weent en lacht en zich amuseert met al wat schoonheid biedt.

Brahms zocht tijdens het creëren van dit werk naar universele troost voor al wie treurt. In zijn poging zo min mogelijk dogmatische-religieuze teksten te gebruiken, botste hij met geestelijke autoriteiten. In zijn geest geven we zijn requiem nu nog mildere woorden en blijven we weg van gestrenge geloofsleer. Herkenning, verbeelding en troost staan centraal in onze hedendaagse versie van deze klassieker.

Info concert