Het Vlaams Radiokoor en de organisatie vzw Vrouwenraad hechten belang aan verbinding. Voor de productie Story of a Lifetime werken we samen om een stem te geven aan de verhalen van enkele opmerkelijke doorsnee vrouwen in onze maatschappij.

Hoewel iedereen zijn eigen specifieke bagage met zich meedraagt, loopt er toch een rode draad doorheen alle verhalen: met vallen en opstaan vinden we uiteindelijk allemaal onze weg. Net zoals muziek ons met elkaar verbindt, doen ook onze verhalen dat: we proberen allemaal een thuis te bouwen, we zoeken onze weg in dit leven. Er mogen zijn, je welkom voelen, kunnen bijdragen aan de wereld waarin je leeft – op basis van respect en gelijkwaardigheid. Dat kunnen we enkel samen met elkaar realiseren.

Het belang van verbindende communicatie

Vida Razavi is een sociaal entrepreneur, socioloog, amateur kunstenaar, en vluchteling uit Iran. Ze verblijft sinds 2015 in België en heeft haar passie voor sociale rechtvaardigheid en participatieve democratie verder ingezet in haar persoonlijk leven en professionele carrière in Iran, door Oost-Afrika en Europe. Vida werkt sinds 2019 voor de Nederlandstalige Vrouwenraad als projectcoördinator met een focus op asiel en gender vanuit een intersectioneel perspectief. Specifiek gaat het om empowerend werken met vrouwelijke nieuwkomers, bevorderen van verbindende dialoog tussen de nieuwkomers en de ontvangende samenleving, aanwakkeren en ondersteunen van debat rond inclusie en diversiteit, en sensibilisering rond gendergerelateerd geweld.

“We moeten de fundamentele waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid, waardigheid en edelmoedigheid omarmen.”
- vida razavi

The History of Her Story

Het boek en de film ‘History Of Her Story’, een realisatie van o.a. de Vrouwenraad en co-auteur Vida Razavi, brengt de verhalen van 21 vrouwelijke vluchtelingen uit verschillende landen van de wereld. De verhalen gaan over vrouwen die hier vijfentwintig jaar geleden aankwamen, maar ook over vrouwen die hier nog maar één jaar zijn. Vrouwen van in de twintig tot in de zestig, moeders, alleenstaanden, vrouwen die studeren, werken en/of vrijwilliger zijn. Vrouwen van in de twintig tot in de zestig, moeders, alleenstaanden, vrouwen die studeren, werken en/of vrijwilliger zijn vertellen hoe zij met vallen en opstaan een nieuwe thuis bouwen en een plek vinden waar ze een toekomst voor zichzelf zien.

De kracht van het verhaal

In haar lezing put Vida Razavi uit haar eigen leven en verrijkt ze de luisteraar met haar visie op samenleven in verbinding met elkaar. Het belang van verhalen, van verbindende dialoog, van beeldvorming komen aan bod. Ze bespreekt de kracht van verhalen en hoe deze kunnen zorgen voor het her-denken en her-vormen van de realiteit van diversiteit, voor verzoening tussen verschillen en voor het vergroten van onze gedeelde perceptie van samenleving.

Aan de hand van gebeurtenissen en provocerende anekdoten probeert Vida om de grenzen tussen de percepties en begrippen van diversiteit te buigen. Waar botsen die percepties? Waar overschrijden die percepties onze verlichtingsidealen? Hoeveel kost het de samenleving om mensen uit te sluiten? Hoe geven we pragmatisme een plaats in omgaan met diversiteit? Hoe brengt diversiteit ons samen?

Ontmoet de auteur!

Vida Razavi geeft een lezing vooraf het concert 'Story of a Lifetime'. De toegang is gratis en voor iedereen. Je kan gaan luisteren op volgende tijdstippen en napraten aan het standje van vzw Vrouwenraad:

  • om 19:30 in Flagey, Brussel
  • om 19:15 in Concertgebouw Brugge (kamermuziekzaal)
  • om 19:45 in Jezuïetenkerk, Lier
  • om 19:15 in AMUZ, Antwerpen

Info concert