Vandaag 8 maart is het Vrouwendag, een dag waarop we we stil staan bij alle sterke, kwetsbare en krachtige vrouwen.

Maar vandaag vragen we ook aandacht voor alle vrouwen die dagelijks leven in een relatie met geweld. We denken we niet enkel aan fysiek geweld, maar ook aan financieel, seksueel en emotioneel geweld.

Met I thought I’d write to Juliet vragen de Vrouwenraad en het Radiokoor jou om een brief te schrijven over jouw ervaring met de liefde. Is deze hard en gewelddadig, of net zacht en verbindend? Schrijf het neer in een brief aan Juliet.

De oproep kadert in een samenwerking tussen beide organisaties rond de concertreeks The Juliet Letters (mei 2023), en wil de vele gedaantes die liefde kan aannemen tonen en bespreekbaar maken: de mooie, tedere en passionele - maar ook de alledaagse, pijnlijke of toxische.

#writetojuliet

stuur hier jouw brief in

“Met de concerten in de Vocal Fabric-reeks wil het Vlaams Radiokoor verder gaan dan alleen maar een muzikaal verhaal vertellen: deze projecten verbinden muziek, koor, publiek en maatschappij.”
- het vlaams radiokoor team

The Juliet Letters

De concertreeks van het Vlaams Radiokoor brengt de de soms satirische en harde songs van The Juliet Letters, geschreven door Elvis Costello en geïnspireerd op een Italiaanse professor die brieven aan de fictieve Juliet beantwoordde, naast hedendaagse a capella werken die de lieflijke kant van de liefde bezingen.

De verschillende verhalen die op die manier aan bod komen zijn artistieke spiegels voor de thema’s waarrond De Vrouwenraad werkt, en die door dit project extra onder de aandacht gebracht worden: machtsverhoudingen, toxische relaties, stalking, emancipatie, intrafamiliaal geweld, femicide, relatiebreuk.

Schrijf je eigen brief aan Juliet

De Vrouwenraad en het Vlaams Radiokoor willen graag ook jouw verhaal horen, en nodigen iedereen uit om een eigen brief aan Juliet te schrijven. Om neer te pennen hoe zij een al dan niet denkbeeldige liefdesrelatie beleven in alle facetten: de mooie, zachte en liefdevolle ervaringen, maar ook de lelijke, harde en pijnlijke kanten. Het is een open oproep waarbij er geen juiste of foute verhalen zijn. De bedoeling is om ongefilterd alles wat liefde kan zijn aan bod te laten komen: ook de verzuchtingen, frustraties en de alledaagsheid van liefde, wat gepaard kan gaan met frustraties, ruzies en oplopende spanningen, passie en tederheid.

De uitgave

Een aantal van deze verhalen worden gebundeld in een bijzondere uitgave, voorzien van duiding en omkadering door De Vrouwenraad en verspreid tijdens de concerten. Het wordt een boekje vol persoonlijke verhalen en - soms pijnlijke - herkenbaarheid over liefde, alledaagsheid, ontgoocheling en pijn, dat wil ondersteunen, sterken en laten reflecteren.

“Met de uitgave willen we vooral sensibiliseren, de diversiteit van liefde laten zien en mensen tonen dat ze niet alleen zijn. Zo kunnen we enerzijds troost bieden maar ook een hulpbron zijn voor zij die het nodig hebben.”
- kim de weerdt, directeur de vrouwenraad

Hoe meedoen?

Iedereen die graag een brief schrijft over zijn/haar/hun al dan niet denkbeeldige liefdesrelatie kan dit doen via onderstaande link. Dat kan anoniem of onder eigen naam. Alle brieven of delen ervan kunnen geselecteerd worden voor de uitgave. Ze zullen steeds worden geanonimiseerd om de auteur van de brief te beschermen. Namen en privégegevens worden aangepast en vervangen door valse namen en gegevens. Na afloop van het project worden alle brieven en gegevens verwijderd.

stuur hier jouw brief in


de vrouwenraad

De Vrouwenraad is een koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving. De Vrouwenraad wil het geweld op vrouwen en meisjes bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden, en de transitie naar een zorgzame samenleving ondersteunen. Lees meer over De Vrouwenraad.

Hulp nodig?
Zit je met donkere gedachten of heb je nood aan een gesprek? Bel de professionele hulplijn 1813 of chat via www.zelfmoord1813.be.
Maak je geweld mee of ben je slachtoffer van misbruik? Bel de professionele hulplijn 1712 of chat via www.1712.be.

Info concert