Casco Phil is genoodzaakt dit concert te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.


“Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden” - zo klinken de eerste woorden van Brahms’ Ein deutsches Requiem.

Meer nog dan het klassieke perspectief op het hiernamaals geeft Brahms in Ein deutsches Requiem vele menselijke elementen een plaats, zoals leed, aardse vergankelijkheid, hoop en troost.

Ein deutsches Requiem is dan ook geen Latijnse mis voor de doden zoals men het in de katholieke traditie gewoon was: deze bloemlezing uit het oude en nieuwe testament werd door Luther naar het Duits vertaald, zodat ook de gewone mens begreep wat er verteld werd. Brahms selecteerde de teksten zorgvuldig, met steeds voor ogen zijn doel: een requiem voor de mens componeren.

Programma

Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem, op. 45