wandeling geannuleerd

De recente evoluties en beslissingen van de overheden met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Vlaams Radiokoor om alle activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten tot en met 9 april.

De gezondheid van iedereen betrokken bij onze concerten heeft absolute prioriteit.

Alle getroffen tickethouders van de betrokken concerten worden eerstdaags gecontacteerd door de respectievelijke organisator.

Hier vind je meer info.

Programma


praktisch