Als eerbetoon aan componist Wim Henderickx, die onverwacht overleed in december 2022, hernemen we Revelations: een multimedia productie die vertrekt vanuit de indrukwekkende visioenen van de 13de-eeuwse dichteres en mystica Hadewijch. In de traditie van de middeleeuwse christelijke mystiek, beschrijft Hadewijch in haar Visioenen een pure liefdesrelatie met de goddelijke Ander, los van eigenbelang en persoonlijke motieven; passie is hierbij het sleutelwoord.

Muntpunt snuisterde door de archieven op zoek naar meer mystieke poëzie; ontdek hieronder de poëzielijst die ze samenstelde voor het concert.

Die minne es al
Hadewijch

Hadewijch is een ‘heilich glorieus wijf’, zo beschreef een tijdgenoot de dertiende-eeuwse Brabantse mystica. Met Die minne es al ontmoet je Hadewijchs minnemystiek: extreme begeerte naar het één zijn met God drijft haar tot krachtige gedichten, liederen, brieven en visioenen.

Vanden XII beghinen
Jan van Ruusbroec

Deze schrijver van Brusselse oorden, ook wel 'de Wonderbare' genoemd, is de mysticus bij uitstek van de Zuidelijke Nederlanden. Vanden XII beghinen beschrijft de hoogste beschouwingen over de Heilige Drievuldigeid en over de liefde. Hij vangt aan met poëzie, stapt al snel over naar proza, en laat gaandeweg rijmschema's de vrije loop.

Gedichten
John Donne


Over naar Terra Anglica: John Donne is een Engelse metafysische dichter. Zijn gedichten zijn snugger, vaak dubbelzinnig en met verrassende metaforen. Snuister door zijn liefdespoëzie en laat je verbazen door onverwachte keuzes en misleidende logica.

Verzamelde gedichten
Erik Van Ruysbeek

Van Ruysbeek gaat met zijn werk op zoek naar mystieke ervaringen en de daarmee samenhangende universele eenheid. Zijn idee is spiritueel getint; niet door religie geïnspireerd maar wel door filosofieën uit het Verre Oosten.

Liefdesgedichten
Djalal Al-Din Roemi

Ook de Islamitische mysticus Djalal Al-Din Roemi is zeker niet over het hoofd te zien. De verzameling van gedichten van deze 'meester-alchemist van de liefde' vormen een lofzang op de liefde en brengen de diepste verlangens van het menselijk hart op zoek naar het goddelijke, tot uitdrukking.

Zelf
Pieter Boskma

Boskma schrijft een drieluik over het verwerkingsproces bij het overlijden van zijn echtgenote. Het derde deel Zelf bestaat uit veertig portretten waarin de schrijver afscheid neemt van dat rouwproces en vol verwondering zijn herwonnen leven bezingt. Een beklijvende bundel.

Info concert