Janáček was 72 when he wrote the Říkadla (Nursery Rhymes) collection, with songs about the marriage of a beetroot and about a woman who fell into the soup. The playful miniatures were a jibe at his fellow composers, who approached so-called humorous works far too seriously.

Read the translation of the absurdistic texts below - and enjoy this playful work live on stage at Flagey on March 11 during our concert Janácek/Miller/Bartók.

The drive towards innovation that is so typical of Janáček’s late works drew on his fascination for Czech folk music and language. It was said that he would transcribe conversations that he heard around him in cafés and other public places. He considered that melodies could offer insight into the mood of a speaker: “The melodic curves of speech [...] demonstrate whether a man is stupid or intelligent, sleepy or awake, tired or alert.” Starting in 1897, he worked on a theory about recitatives, in which he strove to reflect as closely as possible the speed, tonality, intonation and rhythm found in spoken language. In his music, melodies not only follow rising and falling lines and short, irregular phrases of language; they also serve to describe the characters.

This is a principle that Janáček also applied to the nursery rhymes in his Říkadla collection. The music is as absurd as the texts. Some even have a slightly sadistic element: “My tiny little wife, I put her in the porridge; the lid goes on top, and she will make a delicious soup.”

Janáček was 72 when he composed this music, but he certainly had not forgotten how to play. To give expression to the childlike and humorous mood, he used some eccentric instruments such as an ocarina, little clarinets and a toy drum. In 1924, he wrote an initial version with eight rhymes, for three women’s voices, clarinet and piano. In the final version, composed in 1926, he expanded the number of verses and the vocal ensemble, and added some deeper instruments such as the (contra)bassoon and the double bass.

Říkadla I-IX


I. Úvod 

II.
Řípa se vdávala,
cerel pískal,
mrkev tancovala,
a křen to všecko spískal,
říkadla spískal.
Tidli, tidli, tidli.
Tidli, fidli, tidli.
Tidli, dudli, tidli!

I. Introduction

II.
Beetroot was getting married,
Celery played the pipe,
Carrot was dancing,
and horseradish, was to be blamed for it all,
he’s to blame for these ditties.
Tidli, tidli,
Tidli fidli,
Tidli dudli…


III.
Není lepší jako z jara,
zelená se v poli tráva.
Koza leží na mezi,
nic ji ležet nemrzí

III.
There is no time like the Springtime,
green grows the grass in the field,
goat is lying by the hedgerow,
likes to take a rest.


IV.
Leze krtek podle meze,
vyměřuje louku.
Sysel za ním pytle veze,
že bude mlít mouku.

IV.
Mole comes crawling along the hedgerow,
pacing out the meadow
Hamster follows him with a barrow of sacks,
about to grind some flour.


V.
Karel do pekla zajel
na bílém koni,
čert ho tam honí.
Nevěděl kudy,
koupil si dudy.
Nevěděl ještě,
koupil si kleště.
Nevěděl nic,
koupil si klíč.

V.
Charlie rode off to hell,
on a white horse,
the devil’s chasing him there now.
Didn’t know the way,
bought himself bagpipes.
Still no good,
bought a pair of pincers
Still no wiser,
bought himself a key.


VI.
Roztrhané kalhoty,
vítr do nich fouká,
budu si je zašívat;
pavouk niti souká.

VI.
Trousers are in rags,
wind’s blowing through them,
I’m to sew them up,
spider, spin some thread.


VII.
Franta rasů hrál na basu  
Franta rasů hrál na basu,
staré krávě u ocasu.
Stará kráva byla ráda,
že má Frantu kamaráda.

VII.
Frankie the knacker’s lad played the bass
by the old cow’s tail.
The old cow was glad
to have Frankie for a friend.


VIII.
Náš pes, náš pes zlámal ocas;
pro svojí dobrotu strčil ho do plotu.
Náš pes! Náš pes!

VIII.
That dog, that dog of ours has broken his tail;
for his pains he trapped it in the fence.
Our dog! Our dog!


IX.
Dělám, dělám kázání  
čtyři kočky svázáný,
a pátý pes, do pece vlez,
ukrad tam topinku,
běžel s ní po rynku;
potkala ho kráva,
to byla jeho máma;
potkal ho bulíček,
to byl ten tatíček,
potkal ho bejček,
to byl ten strejček;
potkal ho hřebeček,
to byl ten dědeček.
Potkala ho kozička,
to byla jeho babička!

IX.
I give you a sermon,
four cats tied together,
the fifth a dog, climbed in the oven,
stole a piece of toast,
ran with it around the market place;
met with a cow,
that was his Mum;
met with a bullock,
that was his Dad;
met with a calf,
that was his Uncle;
met with a colt,
that was his Grandpa;
met with a goat,
that was his Grandma!

Říkadla X-XIX


X.
Stará bába čarovala,
z ječmene kroupy,
z prosa jáhly dělala,
to byly její čáry!

X.
The old witch was casting a spell,
made groats from barley,
from raw millet hulled seed,
such were her magic powers!


XI.
Hó, hó, krávy dó,
nesó mliko pod vodó,
nesó mliko pul židlíka.
Kde je naše jalová?
U božího kostela.
Kostel se boří, stodola hoří.
Skoč panenko do vody,
máš tam zlaté korály.
Nač bych já tam skákala,
sukýnky si máchala,
kde bych si je sušila?
U pastýřa v koutku,
na zeleném proutku.

XI.
Ho, ho cows all go,
carrying their milk under water,
carrying half a jug of milk worth,
Where has our heifer gone?
Right by God’s church.
The church is falling down, the barn is burning.
Jump my lass into the water,
you’ll find gold beads there.
Why should I jump in,
and get my skirts wet,
where would I dry them?
By the shepherd’s cottage on the corner
over a green branch.


XII.
Moje žena malučičká,
postavím ju do hrnčička;
přikryjem ju poklievičkou!
Nech úvre mi s polievčičkou

XII.
My wee little wife,
I’ll put her in the pot;
cover her with a lid,
she’ll warm up with the soup!


XIII.
Bába leze do bezu,
já tam za ní polezu,
kudy bába, tudy já,
budeme tam oba dva!

XIII.
The old woman has crawled into the elder tree,
I’ll crawl there after her,
wherever she goes, I go too,
and there’ll be the two of us!


XIV.
Koza bílá hrušky sbírá,
strakatá je třese.
Bílá je ponese
zítra do Kolína!

XIV.
White goat gathers pears,
piebald knocks them down.
White one will carry them
to Kolin on the morrow.


XV.
Němec brouk, hrnce tlouk,
házel jimi přes palouk,
a s palouku do louže,
šelma němec v hrdlo lže!

XV.
A German beetle crushed the pots,
chucked them across the clearing,
and from there into the puddle,
a cunning German beetle tells lies to your face.


XVI.
Koza leží na seně,
ona se na mně směje,
chytím kozu za bradu,
povedu ji do Brodu.
V Brodě koze nemajú,
šidlem mléko jídajú,
pantokem chleba krajajú,
měchem drva štípajú!

XVI.
Goat’s lying in the hay,
laughing at me,
I’ll catch him by the beard,
and take him to the town of Brod.
In Brod they’ve not got goats,
they sip milk with a cobbler’s awl,
slice their bread with a hatchet,
chop their wood with bellows!


XVII.
Vašek, pašek, bubeník,
zahnal kozy za rybník.
Kozy se mu splašily,
do vody mu skočily.

XVII.
Wenceslas, the smart drummer boy,
drove his goats down to the pond.
The goats took to their heels,
and leapt into the water.


XVIII.
Frantíku, Frantíku,
dobrá kaša na mlíku,
ešče lepší na smetaně,
ale sa ti nedostane!

XVIII.
Frankie, Frankie ,
good porridge made with milk,
even better made with cream,
but there’ll be none left for you


XIX.
Seděl medviď na kolodi,
nohaveci kraje,
Koloda sje pohinaje,
on kolodi laje.
Hop, cup, cumandra,
cumandrata moloda.

XIX.
Bear sat on a log cutting his trouser leg,
Log starts rolling, bear is growling,
log starts rolling, bear is growling.
Hop, hop, hoppity hop, what misery.
Hop, hop!
Hop hop! Hoppity hop, what misery!


Info concert