podcasts currently available in Dutch

#13 Bart & Pietà

Sander De Keere praat met Bart Van Reyn over Pietà: het medeleven met Moeder Maria bij haar gekruisigde zoon Jezus. Heel wat componisten schreven religieuze muziek bij deze hartverscheurende emotie, van Giaches de Wert tot Arvo Pärt, van Vivaldi tot James MacMillan.

#1 Bart & Barok

In this episode, Sander De Keere speaks with music director Bart Van Reyn about the beauty and power of baroque music, and how it still today keeps inspiring generations of composers.

rien à voir talks

A podcast by vzw rien à voir, about the power of music.

In this episode rien à voir's Karl Meesters chats with Bart Van Reyn (music director) and Alain De Ley (artistic administrator) on how music connects everything and everyone.